Powered by Blogger.
» Home » ,

Các tài liệu SKETCHUP tiếng việt.


Sketchup cơ bản do Nguyễn Trần Huy Vũ dịch từ tài liệu nước ngoài.


All đều bằng tiếng việt.
Hướng dẫn Download

XEM TRƯỚC FILE:


1. Sketchup cơ bản:


2. vray_for_sketchup_vietnamese_version_1.pdf


3. Tao_phim_tat_cho_sketchup.pdf

0

Post a Comment

- Chèn Link: Tên link
- Chèn ảnh: [img] Link ảnh [/img]
- Chèn flash: [flash] Link flash [/flash]
- Chèn video: [youtube] Link youtube [/youtube]
- Chèn mp3: [mp3] Link nhạc [/mp3]

Thống kê
Nhận xét