Các tài liệu SKETCHUP tiếng việt.

Các tài liệu SKETCHUP tiếng việt.


Sketchup cơ bản do Nguyễn Trần Huy Vũ dịch từ tài liệu nước ngoài.


All đều bằng tiếng việt.
Hướng dẫn Download

XEM TRƯỚC FILE:


1. Sketchup cơ bản:


2. vray_for_sketchup_vietnamese_version_1.pdf


3. Tao_phim_tat_cho_sketchup.pdf

0 nhận xét :

- Chèn Link: Tên link
- Chèn ảnh: [img] Link ảnh [/img]
- Chèn flash: [flash] Link flash [/flash]
- Chèn video: [youtube] Link youtube [/youtube]
- Chèn mp3: [mp3] Link nhạc [/mp3]

HOODLES

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion.

JACKETS & SUIT

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion.

SPORT SHOES

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion.

 
Copyright © 2015. Sách Free