SpeedCad 2.0 Bộ tiện ích hỗ trợ Thiết kế AutoCAD

SpeedCad 2.0 Bộ tiện ích hỗ trợ Thiết kế AutoCAD

 Đây là bản tổng hợp các lispCAD phục vụ cho thiết kế, được sưu tập từ nhiều nguồn khác nhau và lập thành các menu, các lệnh tắt và được bố trí lại một cách rất khoa học.
Nếu bạn xài AutoCAD 2004 thì đây quả là phần mềm đắc lực.Với các phiên bản khác thì nó cũng có góp phần không nhỏ.
Bản quyền thuộc về Nguyễn Hoàn Vương - Đà Nẵng.Một số công cụ chính:

Link 4shared
    Hướng dẫn Download

0 nhận xét :

- Chèn Link: Tên link
- Chèn ảnh: [img] Link ảnh [/img]
- Chèn flash: [flash] Link flash [/flash]
- Chèn video: [youtube] Link youtube [/youtube]
- Chèn mp3: [mp3] Link nhạc [/mp3]

HOODLES

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion.

JACKETS & SUIT

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion.

SPORT SHOES

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion.

 
Copyright © 2015. Sách Free