Bài tập cơ học kết cấu 2

Bài tập cơ học kết cấu 2

Share cho anh em ít bài tập cơ học kết cấu II.
Định chụp lấy file anh rồi gửi lên nhưng mà lỡ cài AutoCAD2004 nên up cả file CAD lên luôn.

Đây là bài tập của thầy Phước-ĐH Kiến trúc ĐN-gửi để ôn thi.

TẢI VỀ >>

 Hướng dẫn Download0 nhận xét :

- Chèn Link: Tên link
- Chèn ảnh: [img] Link ảnh [/img]
- Chèn flash: [flash] Link flash [/flash]
- Chèn video: [youtube] Link youtube [/youtube]
- Chèn mp3: [mp3] Link nhạc [/mp3]

HOODLES

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion.

JACKETS & SUIT

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion.

SPORT SHOES

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion.

 
Copyright © 2015. Sách Free