Tính toán kết cấu thép

Tính toán kết cấu thép

Tên sách: Tính toán kết cấu thép
Tác giả: Nguyễn văn Yên (chủ biên)
Tái bản lần 2 có sửa bổ sung
Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Số trang: 164 

TẢI VỀ >>


Gồm 6 chương + Phục lục tra thép hình
- Chương 1: Nguyên tắc tính toán Kết cấu thép
- Chương 2: Liên kết (Hàn - Bulong - Đinh tán)
- Chương 3: Dầm (Hệ dầm sàn - Đặc điểm tính hệ dầm cầu trục)
- Chương 4: Cột (Nén đúng tâm - Nén lệch tâm)
- Chương 5: Dàn 
- Chương 6: Khung nhà công nghiệp
Phụ lục: Quy cách thép hình.0 nhận xét :

- Chèn Link: Tên link
- Chèn ảnh: [img] Link ảnh [/img]
- Chèn flash: [flash] Link flash [/flash]
- Chèn video: [youtube] Link youtube [/youtube]
- Chèn mp3: [mp3] Link nhạc [/mp3]

HOODLES

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion.

JACKETS & SUIT

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion.

SPORT SHOES

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion.

 
Copyright © 2015. Sách Free