Powered by Blogger.
» Home » ,

Tính toán kết cấu thép

Tên sách: Tính toán kết cấu thép
Tác giả: Nguyễn văn Yên (chủ biên)
Tái bản lần 2 có sửa bổ sung
Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Số trang: 164 

TẢI VỀ >>


Gồm 6 chương + Phục lục tra thép hình
- Chương 1: Nguyên tắc tính toán Kết cấu thép
- Chương 2: Liên kết (Hàn - Bulong - Đinh tán)
- Chương 3: Dầm (Hệ dầm sàn - Đặc điểm tính hệ dầm cầu trục)
- Chương 4: Cột (Nén đúng tâm - Nén lệch tâm)
- Chương 5: Dàn 
- Chương 6: Khung nhà công nghiệp
Phụ lục: Quy cách thép hình.0

Post a Comment

- Chèn Link: Tên link
- Chèn ảnh: [img] Link ảnh [/img]
- Chèn flash: [flash] Link flash [/flash]
- Chèn video: [youtube] Link youtube [/youtube]
- Chèn mp3: [mp3] Link nhạc [/mp3]

Thống kê
Nhận xét